top of page

Be afraid

and do it anyway!

20230105_112507.jpg
2022_icoon transparant-27.png

Samen bekijken we wat ik voor je organisatie kan betekenen, telkens maak ik een aanbod op maat van wat jouw organisatie nodig heeft.

 • Wil je graag meer verbinding met je werknemers?

 • Wil je graag meer verbinding tussen de medewerkers onderling?

 • Is welzijn op het werk belangrijk voor jou?

 • Hou je van gezonde, blije, gemotiveerde en gedreven medewerkers?

Contacteer me dan voor een afspraak, dan bekijken we samen wat ik voor jou kan doen!

Preventieadviseur psychosociale aspecten

 

Alle wettelijke taken volgens de welzijnswet:

 • Psychosociaal welzijnsbeleid vorm geven: van risicoanalyse over een actieplan tot een geïntegreerd en door iedereen gedragen beleid.

 • Informele en formele procedures rond psychosociale risico’s, waaronder ook pesterijen, ongewenst seksueel gedrag en geweld

 • Teamanalyses en Teamcoaching

 • Individuele coaching

 • Bemiddeling

 • Opleidingen en trainingen rond psychosociale thema’s: stress en burn-out, agressie, verzuimgesprekken voor leidinggevenden, …

Projectcoördinatie​

 • We werken samen een verbindend project uit dat tegemoet komt aan jouw vraag en de noden van jouw organisatie.

 • Mijn rol: de vraag helder krijgen, het project mee uitdenken en vorm geven, de juiste partners en contacten samen brengen, een draaiboek schrijven, vergaderingen leiden en samen met de juiste mensen het project uitvoeren.

 • Een voorbeeld:
  Uit de veiligheidsmonitor van de gemeente Boom kwam naar voren dat senioren zich erg onveilig voelen. Samen met het bestuur en verschillende andere partners ontstond het project ‘Zilvergrijs beslist wijs’: Senioren stapten in een traject van 8 weken. Ze traden in verbinding met jongeren via het generatiespel, met Marokkaanse vrouwen terwijl ze samen kookten, …​​

Trainingen en workshops

 • Gesprekstechnieken:

  • Feedback geven en ontvangen

  • Verbindende communicatie

  • Omgaan met weerstand

  • ...

 • De kracht van een team

 • Gezonde veerkracht, stress en burn-out:

  • Workshops voor teams en medewerkers

  • Workshops voor leidinggevenden: eigen veerkracht en de veerkracht in hun team

 • Trainingen op maat van je organisatie

Teambuilding

 • We bekijken samen welke teambuildingactiviteiten een meerwaarde kunnen bieden voor jouw organisatie.

 • Via ludieke oefeningen en spelletjes ontstaat er meer verbinding tussen de teamleden.

 • Het blijft echter niet bij spelletjes alleen, via een grondige nabespreking leren de teamleden elkaar beter kennen en groeien ze als team.

 • Voorbeeld: in de voormiddag een buitenspel en in de namiddag inzicht in de talenten van iedereen (gebaseerd op de voormiddag) - er kan gebruik gemaakt worden van de talententoolbox van Luk Dewulf

bottom of page