top of page

Privacyverklaring

De website www.feelconnected.be (en www.feel-connected.be en www.sharonvanasbroeck.be) wordt beheerd door Sharon Van Asbroeck.

Reikwijdte en aanvaarding van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die Feel Connected - Sharon Van Asbroeck over u verzamelt met als doel u haar diensten en producten aan te bieden. Sharon Van Asbroeck gaat zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens, zoals het een goede huisvader betaamt.

Gegevens eenmanszaak Sharon Van Asbroeck

Ondernemersnummer: B0607987981

Door Sharon Van Asbroeck verzamelde persoonsgegevens

Welke gegevens worden verzameld?

Wanneer jij op de website een contactformulier invult, zal aan jou gevraagd worden om (persoons)gegevens in te vullen. Enkel de gegevens die je zelf verstrekt worden verwerkt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam;

  • E-mailadres;

  • Telefoonnummer;

  • Bedrijfsnaam;

  • Straat en huisnummer;

  • Woonplaats en postcode;

  • Ondernemersnummer

Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?

  • Naam, adres- en bedrijfsgegevens: Om een offerte en/of een factuur op te maken en eventueel te versturen als je geen e-mailadres hebt gegeven.

  • Telefoonnummer: Om je te kunnen contacteren mocht er lastminute iets veranderen.

  • Emailadres: communicatie verloopt voornamelijk via email, langs deze weg worden de afspraken gemaakt, de offertes en de facturen opgestuurd. 

De facturatiegegevens die worden achtergelaten of doorgemaild om opmaak van een factuur mogelijk te maken, worden bewaard in een beveiligde map op de persoonlijke computer van Feel Connected - Sharon Van Asbroeck. Enkel Sharon Van Asbroeck en haar boekhouder hebben toegang tot deze facturen. Er is een wettelijke verplichting facturen 10 jaar te bewaren. Dat betekent dat jouw gegevens ook gedurende die periode in het door haar gebruikte systeem bewaard blijven.

De persoonsgegevens die Feel Connected - Sharon Van Asbroeck van je ontvangt, zullen nooit worden doorgegeven of doorverkocht aan derden zonder je uitdrukkelijke toestemming.

Je gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan een verzoek tot inzage of verwijdering sturen naar Feel Connected - Sharon Van Asbroeck waarop zij zo snel mogelijk, maar altijd binnen de 4 weken, zal reageren.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

bottom of page